ภาพกิจกรรม

การอบรม O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 3
( จำนวน 4 รูป / ดู 243 ครั้ง )
การอบรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 5 รูป / ดู 259 ครั้ง )
พิธีเปิดการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 5 รูป / ดู 251 ครั้ง )
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ
( จำนวน 4 รูป / ดู 250 ครั้ง )
การอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 3 รูป / ดู 245 ครั้ง )
กิจกรรม "ปันน้ำใจ ต้านภัยหนาว ตักบาตรเช้า" ปีที่ 2
( จำนวน 6 รูป / ดู 254 ครั้ง )
โครงการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด้านพระพุทธศาสนา B-NET ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 3 รูป / ดู 382 ครั้ง )
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายชุดกันหนาว แด่พระภิกษุ และสามเณร
( จำนวน 0 รูป / ดู 192 ครั้ง )
กิจกรรมถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาศอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงปู่มหาสุพจน์
( จำนวน 5 รูป / ดู 268 ครั้ง )
กิจกรรม "เดินธุดงค์-ธรรมยาตรา"
( จำนวน 6 รูป / ดู 310 ครั้ง )
กิจกรรมถวายภัตตาหาร
( จำนวน 3 รูป / ดู 246 ครั้ง )
กิจกรรมแยกขยะ ภายในโรงเรียน
( จำนวน 10 รูป / ดู 252 ครั้ง )