ฝ่ายบริหาร

พระมหาสุนทร ธีรธโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอำนวย กอร่ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน