ภาพกิจกรรม
การอบรม O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 3
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ ดำเนินการอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2565,16:13   อ่าน 244 ครั้ง