ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2564
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 พระมหาสุนทร ธีรธโร ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4 เมตตาเป็นประธานเปิดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม

โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2565,13:13   อ่าน 251 ครั้ง