ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตร เป็นวิทยากรโครงการอบรมก่อนสอบ O-NET ปี ๒๕๕๘
ชื่ออาจารย์ : นางขนิษฐา จันทร์สุข
ตำแหน่ง : บริหารบุคคล
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2564,10:08  อ่าน 282 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ปี ๒๕๕๖
ชื่ออาจารย์ : นายอำนวย กอร่ม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,09:07  อ่าน 218 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามโครงการคนดีมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ปี ๒๕๕๕
ชื่ออาจารย์ : นายอำนวย กอร่ม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,09:07  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร “เป็นผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม” ปี ๒๕๕๒
ชื่ออาจารย์ : นายอำนวย กอร่ม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,09:05  อ่าน 220 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตร กิจกรรมปราชญ์เพชรบูรณ์ สาขา ศิลปะการจัดการขยะในท้องถิ่น ๑๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นายอำนวย กอร่ม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,09:02  อ่าน 209 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับโล่เกียรติคุณ โครงการหล่มเก่าเมืองคนดี ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นายอำนวย กอร่ม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,08:59  อ่าน 198 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๘
ชื่ออาจารย์ : นางขนิษฐา จันทร์สุข
ตำแหน่ง : บริหารบุคคล
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,17:03  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตร กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ชื่ออาจารย์ : นางธนวันต์ภร คำผง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวัดผล
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,16:59  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตร กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชื่ออาจารย์ : นางธนวันต์ภร คำผง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวัดผล
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,16:55  อ่าน 202 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๗
ชื่ออาจารย์ : นางอุดมชนน์ ชมอ้น
ตำแหน่ง : บริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,10:32  อ่าน 225 ครั้ง
รายละเอียด..