ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔
ชื่อนักเรียน : สามเณรเกียรติศักดิ์ ภูแม่น้ำ
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,11:54   อ่าน 133 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔
ชื่อนักเรียน : สามเณรนิรุต หิงพุทรา
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,11:53   อ่าน 131 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔
ชื่อนักเรียน : สามเณรติณณภพ ฤทธิ์ขันธ์
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,11:52   อ่าน 137 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔
ชื่อนักเรียน : พระประทีป คำพรวน
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,11:50   อ่าน 123 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ครั้งที่ ๖๙
ชื่อนักเรียน : สามเณรไกรสร เพชรเหล็ก
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,18:41   อ่าน 170 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ครั้งที่ ๖๙
ชื่อนักเรียน : สามเณรดำรงตรัง ขุนรักษ์
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,18:40   อ่าน 151 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ครั้งที่ ๖๙
ชื่อนักเรียน : สามเณรณัฐพล จีบมัจฉา
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,18:38   อ่าน 163 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ครั้งที่ ๖๙
ชื่อนักเรียน : สามเณรสวรุด ศิริเวช
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,18:36   อ่าน 132 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ครั้งที่ ๖๙
ชื่อนักเรียน : สามเณรบูรพา คล่องแคล่ว
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,18:33   อ่าน 153 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตร รองชนะเลิศ อันดับ ๑ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.ปลาย
ชื่อนักเรียน : สามเณรศิริมงคล บุดดา
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,18:27   อ่าน 144 ครั้ง