โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต วิเชียรบุรี
2 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม หล่มสัก
3 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ หล่มเก่า หล่มเก่า 056-709190
4 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ์