ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ่้าป่าเพื่อการศึกษา กองละ 99 บาท จำนวน 2526 กอง

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

กองละ 99 บาท จำนวน 2526 กอง  และ

ถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอายุวัฒนมงคล แด่ พระเดชพระคุณพระปริยัติพัชราภรณ์ (หลวงปู่มหาสุพจน์)

เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุ และสามเณรโรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ

  ศาลาอเนกประสงค์วัดสระเกศ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

วันอาทิตย์ที่  19  เดือน  กุมภาพันธ์  ..  2566 (ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 3)

********************

 

                             ด้วยโรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4  มีความประสงค์จัดหางบประมาณมาใช้สนับสนุนการจัดการศึกษาของพระสงฆ์และสามเณรให้มีความพร้อมทุกๆ ด้าน อันจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และในการนี้ อันเนื่องจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณพระปริยัติพัชราภรณ์ (หลวงปู่มหาสุพจน์) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ ศิษยานุศิษย์จึงตัดกิจกรรมถวายมุทิตาสักการะในคราวเดียวกัน

           จึงใคร่ขอบอกบุญและเชิญชวนศิษย์เก่าผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ผู้ปกครองนักเรียน  และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา และร่วมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณพระปริยัติพัชราภรณ์ (หลวงปู่มหาสุพจน์)

           ด้วยอานิสงส์ครั้งนี้  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยได้ปกปักรักษาท่านและครอบครัว  ให้มีความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย มีอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  และปฏิภาณธนสารสมบัติยิ่งๆ ขึ้นไปทุกประการ เทอญ. ขอขอบคุณและอนุโมทนาล่วงหน้ามา    โอกาสนี้ 

 กำหนดการ

 วันเสาร์ที่  18  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.2566  (ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 3)

  - เวลา  09.39  น.   ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสระเกศ อำเภอหล่มเก่า จังหวัด

                           เพชรบูรณ์            

วันอาทิตย์ที่  19  เดือน  กุมภาพันธ์  ..  2566  (ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 3)                          

เวลา  10.30  น.   พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธ

                              มนต์

 - เวลา  11.00  น.   ถวายภัตตาหารเพล ทอดผ้าป่าสามัคคี พระสงฆ์อนุโมทนา

 - เวลา  11.49  น.   ถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระปริยัติพัชราภรณ์ 

                           (หลวงปู่มหาสุพจน์) เสร็จพิธี

โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66